Uskalla kokeilla. Vanhuspalveluiden living lab -kokemukset jakoon! 25.1.2017

Yhteiskehittäminen ja testaaminen on yhä suositumpi tapa, kun yritykset kehittävät joko olemassa olevia palveluitaan tai innovoivat uusia. Kunnat ovat puolestaan entistä valmiimpia tarjoamaan yrityksille mahdollisuutta testaamiseen. Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua yhteiseen testauskokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen keskiviikkona 25.1. klo 12-16 Laurea ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella Vantaalla.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikkia, joita kokeilutoiminta yhteistyössä yritysten kanssa kiinnostaa ja joiden tehtäviin kuuluvat esimerkiksi vanhuspalveluiden, kotihoidon ja hoivakotien kehittäminen ja innovatiiviset hankinnat.
Haluamme kuulla ja jakaa kokemuksia kuntien kanssa, jotka parhaillaan tekevät sote-alueen kokeiluja tai ovat sellaisia jo tehneet. Kutsumme mukaan lämpimästi myös ne, jotka vasta harkitsevat living lab -menetelmien hyödyntämistä ja oman kunnan toimimista yritysten aitona testiympäristönä ja referenssinä. Pääpaino kokemustenvaihdossa on vanhuspalveluihin liittyvissä kokemuksissa, mutta kaikki kokeiluista kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Tervetuloa!

Aika: 25.1.2017, klo 12:00 – 16:00
Paikka: Laurea ammattikoulu, Tikkurila (Ratatie 22, Vantaa)

OHJELMA (alustava)
Iltapäivän workshopin fasilitaattorina toimii Laurea.

12:00 – 12:30 Salaattilounas 

12:30 Tervetuloa
Tervetuloa, Tuija Hirvikoski, puheenjohtaja European Network of Living Labs (ENoLL) ja Kaisa Sibelius, Forum Virium Helsinki
12:45 Työkaluja yhteiskehittämiseen ja testaamiseen, Anne Äyväri ja Virpi Kaartti, Laurea
13:10 Kokeilut ja testaaminen eri näkökulmista
– Kalasataman nopeat kokeilut testaavat ideaa, Sanna Hartman, Helsinki
– 
Kokeilut teknologiayrityksen tuotekehitysprosessissa, Niina Holappa, Prizztech
– H
yvinvointipalvelut kehittää osana OuluHealth:ia, Jaana Kokko, Oulu
– Kokeilemalla ihmislähtöiseksi kunnaksi, Tiina Heikka, Lapinjärvi
Keskustellaan ja vaihdetaan yhteisiä kokemuksia casejen lomassa.
14:45 Yhdessä oppimisen ja jakamisen mallit tulevaisuudessa, Aino Saari,fasilitaattori, Laurea
15:30 Esimerkkejä parhaista käytännöistä Pohjoismaissa, Kaisa Sibelius, Forum Virium Helsinki
15:45 Uskalla kokeilla -ohjelma Kuntaliiton strategiassa, Markus Pauni, Kuntaliitto
16:00
Tilaisuus päättyy

Tilaisuus on täynnä.

Lisätietoja: kaisa.sibelius@forumvirium.fi tai 040 5701317

Tapahtuman järjestäjät
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä kolme hanketta
– Forum Virium Helsingin Nordic Business and Living Lab Alliance -projekti, jossa haetaan hyviä pohjoismaisia living lab -käytäntöjä ja luodaan living labien verkostoa.
– Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi kuntien ja alueiden kokeilutoimintaa sekä edistämään kuntalähtöisiä kokeiluja sekä verkottumista.
– Laurea-ammattikorkeakoulun Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke, joka tukee Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian Terveys ja hyvinvointi –kärkiteeman tavoitteiden saavuttamista.

Summary in English
Forum Virium Helsinki is going to organize a workshop for representatives of municipalities and living labs which are interested in testing of wellbeing services for elderly people. The event will be held on 25th of January and the focus will be on the sharing of experiences and best practices of testing.
Other co-organizers are The Association of Finnish Local and Regional Authorities and Laurea university of applied sciences.

Share this post