Oslo Living Lab @ TEKNA Helsekonferanse 2017

Save the date! 16. march Oslo Living Lab will attend TEKNAS Health conferance. Topic is:

Hvordan kan du være med på å skape fremtidens helsevesen?

Helseteknologikonferansen er for deg som jobber med helse- og velferdsteknologi, på sykehus, kommuner eller i det private. Vi gir deg kunnskap om innovasjon og innføring av helseteknologi og nye prosesser på sykehus eller i kommuner.

Du får:

  • Se spennende eksempler på hvordan man har lykkes med å innføre ny helse- og velferdsteknologi og skapt resultater
  • Lære mer om tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering som metode
  • Kjennskap til teknologitrendene som endrer helsevesenet, samt hvilke organisasjons- og forretningsmodeller som må til for at vi skal kunne dra nytte av dem

Du kan gå fritt mellom to parallelle spor:
Spor 1: Velferdsteknologi med brukeren i sentrum
Spor 2: Innovasjonsstrategier i spesialisthelsetjenesten

Meld meg på!
Se program

Målgruppe

Konferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten på sykehus, i forskningsgrupper eller i kommunene. Teknologer, helsepersonell, forskningsgrupper, næringslivet og prosjektledere er velkommen til å delta.

Dette arrangementet utvikles i samarbeid med Oslo Medtech, Norwegian Smart Care Cluster og Tekna.

Share this post